Yükleniyor...

HABER & DUYURU

2022 Değiştirilsin!

2022 Değiştirilsin!

2022 Değiştirilsin!
Engelliler bağımsız bireyler olarak haklara erişebilsin.
Altı nokta Körlere Hizmet Vakfı engelli aylığı bağlanma kriterinin değiştirilmesi için Norveç Helsinki Komitesi işbirliğiyle “Engellilerin Ekonomik Bağımsızlığının Önündeki Yasal Engelleri Kaldırıyoruz” projesini başlattı.

Engelli aylığı bağlanma kriteri olarak hanede yaşayan kişilerin toplam gelirinden hanede yaşayan kişi başına asgari ücretin 1/3 oranından daha az gelir olması kriterini ulusal ve uluslararası insan hakları hukukuna aykırı bulan Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı, bu uygulamaya neden olan 2022 saylı kanunun değiştirilmesi için bir dizi faaliyetten oluşan projeyi 01.03.2021-31.12.2021 tarihleri arasında uygulayacaktır.

Projede uygulanacak faaliyetler şu şekildedir;

  • Proje kapsamında engellilerin katılacağı dilekçe kampanyasıyla toplanacak dilekçeler TBMM’ye teslim edilecek.
  • 2022 sayılı kanunda engellilerin hak kaybına uğramasına neden olan düzenlemenin Anayasa mahkemesi tarafından iptal edilmesi için 2 engelli adına İdare Mahkemesinde dava açılacak.
  • Engellilerin İstihdamda Hakları platformu2nun kuruluş toplantısı yapılacak ve platformun söz konusu çalışmayı yaygınlaştırması sağlanacak.
  • TBMM’de grupları bulunan siyasi partiler ziyaret edilerek kanun değişikliğinin yapılması sağlanmaya çalışılacak.
  • 2022 sayılı kanunda değişiklik yapılmasını sağlayacak kanun değişikliği önerisi hazırlanarak siyasi partilere ve milletvekillerine iletilecek.
  • Sosyal medya kampanyaları düzenlenecek.
  • TV’lerde kamu spotlarının yayınlanması sağlanacak.
  • Proje sonunda 2022 sayılı kanunda değişiklik yapılarak engelli aylıklarının ödenmesinde engellilerin kendi gelirlerinin esas alınmasının sağlanması ve engellilerin başkalarına bağımlı olmadan, bağımsız bireyler olarak yaşamlarını sürdürmeleri amaçlanmaktadır.

 

Serkan ÖZKAN engelli hakları uzmanı

Telefon : 0312 363 77 45 ’2318243 - GSM : 0532 795 23 68
Adres : Erzurum Mah. Geçim sokak No: 21 Kurtuluş Çankaya/ANKARA
www.altinoktavakif.org.tr - www.engellilerkonfederasyonu.org.tr