Yükleniyor...

Vakfımız

Vakfın Tarihçesi

Altınokta Körlere Hizmet Vakfı, 1996 yılında Altınokta Körler Derneği tarafından kurulmuştur.

Eğitim ve Kültür Merkezi’ni işletmenin yanı sıra görme engellilerle ilgili kuruluşlara proje bazında finansman kaynağı yaratılması ve görme engellilerin ihtiyaç duyduğu araç ve gereçlerin üretilmesi için faaliyet göstermektedir.

Görme engellilerin ihtiyaçları doğrultusunda, beyaz baston, Braille ve konuşan saat, konuşan bilgisayar, telebüyüteç gibi araç-gereçleri ya yurt dışından temin etmekte ya da bizzat kendisi üretip pazarlamaktadır.

Vakıf, gelirlerinin büyük bir kısmını bağışlsar, eşya piyangosu, konser gibi organizasyonlardan elde etmektedir. Son yıllarda kendisi de görme engelli olan ressam Eşref Armağan’ın resimlerinin reprodüksiyonlarını, Aşık Veysel’in resimlerini, telif hakları Vakfa devredilmiş Yenal Karavelioğlu (Zamansız Terk ve Kızgınım Aşka), İzzet Baştar (Uykum Kaçtı İyice), Sami Bağcı (Şahika) gibi şairlerin kitaplarını, Görme Engelliler Hakkında Görenler İçin Rehber gibi broşürleri bastırıp satarak yürüttüğü iktisadi çalışmalar ile de gelir elde edici faaliyetlerde bulunmaktadır.

Vakfın Amacı

 Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı aşağıdaki hedefleri gerçekleştirmek için kurulmuştur.

Vakıf, Altı Nokta Körler Eğitim ve Kültür Merkezi'nin işletilmesini, körlere özgü araç ve gereçlerin üretimini veya teminini ve körlerle ilgili çalışmalar yapan kuruluşların desteklenmesini amaçlar.

Bu amaca ulaşmak için:

  • Bilimsel inceleme ve araştırmalar yapar, ya da yapılmasını özendirir.
  • Sempozyum, Açık Oturum, Konferans, Panel, Seminer, Kurs, v.b. etkinlikler düzenler.
  • Sesli, Braille (Kabartma), mürekkep baskılı, süreli ve süresiz yayınlar çıkartır.
  • Yazılı, görüntülü ve sesli medyadan amaçları için yararlanır.
  • Yarışmalar düzenler, ödüller dağıtır.
  • Körlere özgü araç ve gereçleri üretir, üretilmesini destekler, üretilmeyenleri yurt dışından getirtir.
  • Dinlenme kampları, huzur evleri, misafirhane, vb. sosyal tesisler kurar ve işletir.
  • Gelir getirici organizasyonlar yapar ve ticari işletmeler kurar, satın alır, ortak olur ve işletir.
  • Yurt içinde ve yurt dışındaki benzer amaçlı kuruluşlarla işbirliği yapar.

 

Yönetim kurlu listesini görmek için tıklayın »

Vakıf Senedini görmek için tıklayın »