Yükleniyor...

Dernek

Ülkemizde görme engellilerin ekonomik, toplumsal, eğitsel, kültürel ve mesleki sorunlarına çözümyolları üretmek amacıyla 1950 yılında kurulmuş bu alandaki en eski ve en büyük dernektir. kurucu başkanı kendisi de görmeyen Doç. Dr. Mithat ENÇ' tir. 1958 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla, "Kamu Yararına" statüsünü kazanmıştır.

Bugün, yurt çapında 32 şubesi ve 6000 dolayında üyesi vardır. üyelerinin ve yöneticilerinin tamamı görme engellidir.

Dernek, Türkiye Körler Federasyonu'nun etkin bir üyesi olup, Avrupa Körler Birliği ve Dünya Körler Birliği ile sıcak ilişkilere sahiptir.

Adını, altı kabartma noktanın çeşitli kombinasyonlarından oluşan "braille (Altı Nokta) alfabesi"nden alan Altınokta Körler Derneği körler alanında gerçekleştirilen tüm ilklere imzasını atmıştır. İlk körler okullarının açılması, 1961 Anayasasına engellilerle ilgili hükümlerin konulması, biri Ankara diğeri İstanbul'da olmak üzere iki rehabilitasyon merkezinin, Ankara'da bir Eğitim ve Kültür Merkezinin ve İstanbul, Ankara, Gaziantep'te 4 vakfın kurulması, 18 yıldan beri kesintisiz yayın yapan "Altı Noktanın sesi" adlı sesli derginin ve görme engelli ilk öğretim çocuklarına yönelik kabartma körebe dergisininçıkarılması, engelli hakları ve bütünlüklü bir engelliler yasası yolunda demokratik eylem, etkinlik ve kampanyaları kapsayan mücadelenin sürdürülmesi, binlerce görme engellinin eğitimine, rehabilitasyonuna ve istihdamına katkı sunulması gibi çalışmalar, Altınokta Körler Derneğinin doğrudan çabalarıyla gerçekleştirilmiştir.

Dernek halen, kurmuş olduğu Altınokta Körlere Hizmet Vakfı aracılığıyla, bünyesinde bilgisayarlı braille matbaa, sesli bilgisayar laboratuarı, kitap kayıt stüdyoları, kabartma, sesli ve cd kütüphaneler, misafirhane, lokal, restoran ve çeşitli hizmet birimleri bulunan Altınokta Körler Eğitim ve Kültür Merkezini işletmektedir.

Dernek Sayfasına ulaşmak için tıklayınız »